Journalist og forfatter

  • Tar oppdrag som journalist (tar også bilder), redaktør og konsulent. Skriver bokmål, nynorsk og engelsk.
  • Leder forfattersamtaler og styrer debatter.
  • Holder foredrag og opplesninger fra bøkene mine for alle aldersgrupper.

Leder for sakprosafestivalen og samtaleserien Verden i Bergen.

Tidligere redaktør for Syn og Segn og grunnlegger/redaktør for Global Knowledge.

Publikasjoner i BIBSYS
Informasjon på Wikipedia

Medlem av Norsk forfattersentrum og styremedlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Ta kontakt for oppdrag eller andre spørsmål.

Journalist and author

  • I take on assignments as a journalist/writer (I also photograph), editor and consultant. I write in both Norwegian and English.
  • I head debates and public conversations.
  • I also do readings and give talks for all age groups based on my books. 

Head of the non-fiction festival and conversation series Verden i Bergen.

Previously editor of Syn og Segn and founding editor of Global Knowledge.

Publications in BIBSYS (Norwegian university libraries)
Information on Wikipedia (in Norwegian)

Please contact me if you have any queries.

UTDANNING
2001: Master of Arts (with distinction), University of KwaZulu-Natal, Sør-Afrika.
Hovedoppgave om kulturjournalistikk i  Sør-Afrika i et historisk-politisk perspektiv.
1999: Cand.mag ved Universitetet i Bergen med fagene spansk, litteraturvitenskap og kunsthistorie.

PRISER
2013: Blixprisen for barne- og ungdomsbøkene på nynorsk.
2010: Hederlig omtale fra Internasjonal Reporter.

EDUCATION
2001: Master of Arts (cum laude), University of KwaZulu-Natal, South Africa.
Thesis on arts journalism in South Africa in a historical-political perspective
1999: Cand.mag (B.A.), University of Bergen, Norway: art history, comparative literature and Spanish

AWARDS
2013: The Blix-award for my books for children and youth written in nynorsk
2010: Runner-up to the award for best article on foreign affairs in Norway