Bergen, 31.10.2017, Forfatter Teresa Grøtan Photo:Helge Hansen / Montag
Photo:Helge Hansen / Montag

 

Cell:  + 47 92 28 85 50

E-mail: teresa@grotan.org

Postal address:
Torborg Nedreaasgt. 20/702
5006 Bergen
Norway

Org.nr. 992 904 496 (Officially registered business)