”En verden i svart-hvitt” (Publisert i Henne)

Next post
Prev post

NYEn verden i svart-hvitt07”En verden i svart-hvitt” (Publisert i Henne, 2002)

Tekst: Teresa Grøtan
Foto: Knut Egil Wang

Sør-Afrika: Tre kvinner i samme by, men i hver sin verden.

South Africa: Three women living in the same city, but in different worlds.

Se PDF av artikkel