Før øya synker. En klimadokumentar (Gyldendal, 2018)

 

FØR ØYA SYNKER.
EN KLIMADOKUMENTAR

Sakprosa for ungdom, Gyldendal 2018

Teresa Grøtan har reist jorda rundt for å møte barn og unge og høre hvordan de opplever klimaendringene. Hun har oppsøkt stillehavsøya Kiribati som er i ferd med å slukes av havet og Bangladesh som er hjemsøkt av sykloner. I California ble minibussen med henne og en gjeng klimaengasjerte ungdommer nesten tatt av den største brannen i statens historie. Og hun har reist til Svalbard. Der har temperaturen steget med 7,5 grader på femti år og i løpet av bare ett år har to katastrofale 5000-årsskred rammet befolkningen.

Vi blir kjent med unge mennesker i disse utsatte områdene, og får utfordringene deres innunder huden. Samtidig lærer vi mye, som hvorfor Arktis varmes opp mye raskere enn resten av verden, hva sammenhengen mellom ekstremvær og klimaendringer er, hvorfor havet stiger og hva barn og unge selv gjør – og kan gjøre.

Etter fortellingene er det korte intervjuer med internasjonalt anerkjente klimaeksperter.

Til slutt forteller forfatteren hvorfor reisene har gjort henne mer optimistisk enn før – og gir enkle tips til hva vi kan bidra med selv i hverdagen.

Anmeldelse, Bokvennen litterær avis:

«(…) helhetlig sett gjør Grøtan en imponerende jobb med å tegne opp et nyansert bilde av global oppvarming. Klimaendringer er et svært komplekst felt, og Før øya synker er et ambisiøst prosjekt. (…) Når dagens statsledere sniker seg unna ansvaret for å endre klimapolitikken, er det morgendagens ledere vi må sette vår lit til. Trolig vil engasjementet hos noen av dem vekkes i lesningen av denne boka. Bare dette i seg selv er nok til å kalle Før øya synker en viktig og nødvendig utgivelse.»
Ingrid Senne

Se Gyldendals omtale her.

Les om boka i Aftenposten.

SWALLOWED BY THE SEA.
A CLIMATE DOCUMENT

Young adult nonfiction, Gyldendal 2018

Teresa Grøtan has travelled the world meeting children and teenagers in order to learn about their experiences under a changing climate. She has visited the Pacific island of Kiribati, which is at serious risk of being swallowed up by the ocean, and Bangladesh, which has been pounded by cyclones. In California, the minibus carrying herself and a group of young climate activists was nearly overtaken by the largest wildfire in the state’s history. Her travels have also taken her to Svalbard, where temperatures have risen by 7.5 degrees in the past 50 years, and the residents have been hit by two catastrophic 5000-year avalanches in the same year.

We meet young people in these exposed areas, experiencing their challenges through their eyes. We also find out why the Arctic is heating at a much faster rate than the rest of the earth, the connection between extreme weather and climate change, why the oceans are rising, and what children and teens are doing in response.

After each story there are short interviews with internationally recognised climate experts. At the end, the author tells us why her travels have made her more optimistic—and gives simple tips about what we can do in our everyday lives to combat climate change.

Review in Bokvennen litterær avis:

«(…) in total, Grøtan does an impressive job in drawing the bigger picture of global warming. Climate change is a complex field, and Swallowed by the Sea an ambitious project. (…) When today’s world leaders sneak away from their responsibility, we have to trust the leaders of tomorrow. For some of them, their engagement will probably awaken by reading this book. That in itself is enough to call Swallowed by the Sea an important and necessary book.»
Ingrid Senne

More about the book and foreign rights here.