Granta (Gyldendal, 2015)

Granta nr. 3 (Gyldendal, 2015)

Trude Rønnestad (red.)

MITT BIDRAG: «HVIT BAGASJE»

«La meg straks konstatere at norske Granta lever opp til den britiske originalens ry som et kvalitetsmagasin for ny litteratur. Bladet er velredigert, veloversatt og byr på en mangslungen leseropplevelse.

Moralske spørsmål. Teresa Grøtans reportasje fra Sør-Afrika bruker temaordet i overført betydning. Med «hvit bagasje» sikter hun til arven etter de hvites langvarige overgrep mot den svarte og fargede delen av befolkningen. Grøtan gjør sitt beste for å forstå hvordan hennes sørafrikanske studievenninne, som har vokst opp med en far som kjempet i Rhodesias kolonihær, forholder seg til sin fortid som barn av det hvite herrefolket.

I kjernen av undersøkelsen ligger det moralske spørsmålet om hvorvidt dagens hvite sørafrikanere burde føle skyld og skam på vegne av de foregående generasjonenes undertrykkelse. Grøtan refererer til et omdiskutert essay av Samantha Vice, hvor det hevdes at de hvites skamfølelse er en nødvendig del av forsoningsprosessen, fordi den er et uomgjengelig aspekt ved deres selvrefleksjon. Grøtan ser ut til å være med på denne tankegangen, men merker at hennes studieobjekt (anonymisert under navnet Deborah Connell) ikke er så mottagelig for et slikt synspunkt.

Undersøkelsen ender med at Grøtan oppdager sin egen bagasje, den utenforståendes bedrevitende konfrontasjonsiver, som hele tiden preger spørsmålene hennes. Ordet «bagasje» kommer her til å bety omtrent det samme som «ideologi», og Grøtans tekst er en god illustrasjon på at undersøkelser av denne typen aldri kan foretas fra et nøytralt ståsted.»

Frode Helmich Pedersen, Morgenbladet
5. februar 2015 

«(…) Teresa Grøtans bidrag trekker opp en større himmel over samlinga.»

Silje Bekeng, Klassekampen
31. januar 2015