Klara kan mykje rart om klede (Samlaget, 2011)

klarakan_framsideKlara kan mykje rart om klede (Samlaget, 2011)

Klara knows all sorts of things about clothes

Omsett til dansk: Vigga ved en masse sjovt om tøj  (Turbineforlaget, 2014)

Kan plastflasker bli fleece? Og er det sant at silke blir laga av ormespytt? Når Klara fortel om alt det rare klede kan vere lagd av, er det ingen på skolen som trur henne. Då er det godt å ha ei storesøster som hjelper Klara i jakta på bevis.

For barn 5+

Can you make fleece out of plastic bottles? Is it really true that silk is made from worms’ spit? When Klara talks about all the strange things that clothes are made of, nobody at school believes her. Klara’s big sister accompanies her in the hunt for evidence.

Children, age 5 +

«Gjennom øynene til Klara blir det i denne boken forklart på en flott og forståelig måte hvordan for eksempel tomflasker kan bli til varme, myke og deilige fleeceplagg.»
Mari, Flukten fra virkeligheten

“Through Klara’s eyes we learn in clear and easily understood language  how for example empty plastic bottles are made into warm, soft and lovely fleece clothing.
Mari, Flukten fra virkeligheten

«I Klara kan mykje rart om klede blir den unge lesaren tatt på alvor. (…) Med fargerike teikningar og ei lettlest historie er dette absolutt ei fin barnebok for høgtlesing, men også ei fin bok for borna å lese på eigenhand.»
Anita Svendheim, Pirion

“In Klara kan mykje rart om klede the young reader is taken seriously. With colourful pictures and an easily read story this is a great children’s book for reading aloud, but also a nice book for the children to read on their own.”
Anita Svendheim, Pirion

«…en liten begynnerbok i tekstilkunnskap for barn, fortalt på en enkel måte, uten vanskelige ord. (…) Og det er ikke sikkert at alle voksne vet alt, så dette er en fin bok for foreldre å lese høyt for barna, eller omvendt.»
Reidun Riisehagen, Lillehammer bibliotek

«… a starter’s guide in textile for children, told in simple words. (…) Adults may not know everything either, so this is a great book for parents to read for their children, or the other way round.»
Reidun Riisehagen, Lillehammer library

Se i boka eller bestill den fra Samlaget

Have a preview of the book or order it from the publisher

 

 


 

 
Bestill boka hos Samlaget