Klara kan mykje rart om mat (Samlaget, 2012)

Klara kan mykje rart om mat

Klara kan mykje rart om mat (Samlaget, 2012)

Klara knows all sorts of things about food

Er sukker medisin? Kva er falskt med jordbær? Kvifor er det bakteriar i yoghurt, mugg i ost og sopp i bollar og brød? Det er sommar, og Klara skal hjelpe bestemor i gardsbutikken. Men ingen kjem for å handle! I jakta på kundar må Klara finne ut mykje rart om mat.

Dette er den andre boka om Klara, ei jente som lurer på mykje rart.

For barn 5+

Is sugar medicine? Are strawberries really fake fruit? Why are there bacteria in yoghurt, mould in cheese and fungi in buns and bread? It is summer, and Klara is giving her grandmother a hand in her farm shop. But there are no customers! In her quest to attract customers, Klara needs to find out all sorts of things about food.

This is the second book about Klara, a girls who wonders about a lot of things.

Children, age 5 +

Teresa Grøtan si bok Klara kan mykje rart om mat er ei kunnskapsrik bok som tek historia bak maten på alvor, og som viser at ein kan få til noko viss ein vil det nok. (…) Klara kan mykje rart om mat er ei engasjerande forteljing som også lukkast intellektuelt, på den måten at ho stimulerer til nyfikne kring kva mat er for noko, korleis han blir produsert, og korleis han kan seljast.
Øystein Espen Bae, nynorskbok.no

Teresa Grøtan’s book Klara knows all sorts of things about food is a knowledgeable book which takes the story behind food seriously, and also shows that you can do whatever you want if you really work for it. (…) Klara knows all sorts of things about food is an engaging story which is also a success intellectually because it stimulates the curiosity about what food is, how it is produced and how it can be sold.
Øystein Espen Bae, nynorskbok.no

Denne boka vil gje grobotn til mange samtalar om mat og matvanar med borna. Dette er kunnskap både ungar og vaksne vil ha glede av. Ja, kanskje er det overraskande fakta i boka også for dei vaksne som les høgt for borna?
Judith Sørhus Litlehamar, pirion.no

This book will be the starting point of many conversations about food and food-culture with the children. This is knowledge both children and adults will enjoy. Maybe there even are surprising facts for the adults to discover?
Judith Sørhus Litlehamar, pirion.no

Bla i boka eller bestill den hos Samlaget

Have a preview of the book or order it from the publisher