Regnbueøyeblikket (Publisert i Vårt Land)

Regnbueøyeblikket

Regnbueøyeblikket (Vårt Land, 2013)

The Rainbow Moment

Afrikamesterskapet: Hvordan fotball kan føre til øyeblikk av enhet og lykke i Sør-Afrika

Africa Cup of Nations: How soccer can tease out moments of unity and joy in South Africa

See PDF av artikkel