Signatur. Nye norske stemmer (Cappelen Damm, 2014)

Signatur

Signatur
Nye norske stemmer (Cappelen Damm, 2014)

Antologi
Knut Olav Åmås (red.)

Teresa Grøtan: «Sandton-Soweto t/r»
Tekst om mine møter med kriminelle Tennyson Nyati i Soweto og advokat Vusi Ndlovu i Sandton; om deres oppvekst, syn på livet og samfunnet, og om sørafrikanerne har funnet friheten, 20 år etter apartheids fall.

Teresa Grøtan: «Sandton-Soweto t/r»
An essay about my meetings with the criminal Tennyson Nyati in Soweto and the lawyer Vusi Ndlovu in Sandton; about their childhood, view on life and society, and whether the South Africans have gained their freedom, 20 years into democracy.

«Signatur er en liten konfekteske av informative og velskrevne tekster.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv, 10.06.2014

«Signatur is a chocolate box of informative and well-written texts.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv, 10.06.2014 

«Ambisis dokumentarlitteratur (…) I antologiens beste tekster serverer Ellen Sofie Lauritzen, Ellen Engelstad og Teresa Grøtan eksempler på en langform-journalistikk vi ser for lite av her til lands. Lauritzen og Grøtan tar begge utgangspunkt i et sted de åpenbart kjenner godt – Sør-Afrika.»
Bernhard Ellefsen, Morgenbladet, 06.06.2014

» Ambitious literary documentary (…) In the anthology’s best texts, Ellen Sofie Lauritzen, Ellen Engelstad and Teresa Grøtan present examples of a long format journalism that we rarely see in this country. Lauritzen and Grøtan write about a country they obviously know very well – South Africa.»
Bernhard Ellefsen, Morgenbladet, 06.06.2014

«En styrke ved Grøtans tekst er at hun med sin spørrende, åpne form klarer å la det bli igjen nok luft mellom linjene til at leseren underveis får anledning til å tenke selv.»
Hilde Rød-Larsen, Prosa 4, 2014

«A strength in Grøtan’s text is her open, questioning approach, which leaves enough air between the sentences for the reader to make up her own mind.»
Hilde Rød-Larsen, Prosa 4, 2014 

«Teresa Grøtan får fint fram hvordan klasseskiller er satt i bevegelse etter apartheid ved å portrettere en fattig og en nyrik svart mann. (…) Ved å kombinere møter og observasjoner med egne opplevelser viser de tre forfatterne hvordan historie, politikk og økonomi slår ned i enkeltmenneskers liv.»
Thomas Wulfsberg, Dagbladet, 27.06.2014

«Teresa Grøtan shows how class is put in motion after apartheid by portraying a poor and a newly-rich black man. (…) By combining meetings and observations with their own experiences the three authors manage to show how history, politics and economy interfere in individual lives.»
Thomas Wulfsberg, Dagbladet, 27.06.2014

Bestill boka fra forlaget, eller bestill «Sandton-Soweto t/r» som e-boksingel.

Order the book from the publisher, or buy the essay as an e-book.